Sekelskiftningar skildrar

ett hundratal år i Umeås historia.

Om planerna gått i lås hade

Sekelskiftningar kommit ut i slutet av 1999.

Men planerna gick inte i lås!

När man - som jag - levt mer än ett halva seklet

i Umeå, är det många intryck som passerat revy.

I Sekelskiftningar har jag samlat en del av dem.

Det är ett 20-tal lättsamma betraktelser

som med nya och gamla fotografier

berättar min historia om Umeå.

 

Tanken var att det skulle bli en bok,

men av tankar blir det inte alltid verklighet.

 

Hade Sekelskiftningar blivit en bok

(och inte bara ett dokument i min dator)

skulle den ha berättat om många kommunala

tankar som inte heller blivit verklighet.

- Man ska inte äta entrecote för tidigt,

hade kunnat vara ett motto att hänga på väggen

i alla kommunalråds tjänsterum.

 

Vill du veta mer om Sekelskiftningar?

Vill du veta varför det ännu inte blivit en bok?

Vill du testa dina kunskaper om Umeå?

 

Lennart Forsberg

Krusbärsvägen 20 E
904 35 Umeå
090-467 67 (kvällstid)

Men skicka helst e-post!