Trycksaker

Broschyrer, tidningar, kataloger,

visitkort och t-shirts! Det finns mycket att göra

för oss som lägger tryck bakom orden.

Några exempel

 

Logotyper

Bakom ett budskap finns ofta en logotyp.

Finns det ingen logotyp får man göra en!

Några exempel

 

Videofilmer

Ordbanken har gjort videointervjuer

med gamla umebor, bland annat med

den förste landsantikvarien Gunnar Westin

och den gamle storrännaren Hjalmar Bergström.

I filmen ”En historia från 1621 till idag” skildras

Umeås historia.

”En historia från 1621 till idag”

 

Och lite till

Limerickboken ”Västerbottnickar”.

Limerickboken ”Kända västerbottnickar”.

Sekelskiftningar, ett hundratal sidor om ett hundratal år.

VästerbottnickarKända västerbottnickarSekelskiftningar

 

 

ORDBANKEN
Lennart Forsberg
Krusbärsvägen 20 E
904 35 UMEÅ

090 - 467 67

Tillbaka till Ordbankens webbplats